Doğru Bilinen Yanlışlar


Çocuğum daha küçük, sorunları zamanla geçecektir, okula başlayınca sorunları geçmezse o zaman yardım alırım.
Tedavi bölümünde de anlatıldığı gibi bu hastalarda erken tanı ve erken tedavi çok ciddi bir öneme sahiptir, bu nedenle sorunları ötelemek yerine bir çocuk psikiyatristine danışmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Tedavi masraflı olacaktır, benim bütçem bunun için uygun değil.
Tedavi konusunda, özellikle eğitim konusunda devlet desteği bulunmaktadır.
Alternatif tedaviler otizmi düzeltir.
Otizmin şiddetini azaltan, çocuğun sosyal uyumunu ve iletişim becerilerini artıran tek ve etkin tedavi yöntemi özel eğitim ve gerekli durumlarda ilaç tedavisidir. Alternatif tedaviler özel eğitimin ve ilaç tedavisinin aksatılmasına yol açtığından otizmin şiddetini artırarak çocuğun zaman kaybetmesine, ailenin de maddi kayba uğramasına yol açar.
Otizmli bireylerin hepsi aynıdır.
Otizm bir spektrum bozukluğudur. Bu nedenle otizm belirtilerinin sayısı ve şiddeti kişiden kişiye değişir. Bir otizmli bireyin yetenekleri ve kısıtlılıkları diğer otizmli bireyde görüleceği anlamına gelmez. Ayrıca otizm belirtileri zaman içinde değişebilmektedir.
Otizme kötü ebeveynlik sebep olur.
1950'li yıllarda ortaya atılan ve "buzdolabı anne hipotezi" olarak adlandırılan bir teori otizme, duygusal sıcaklıktan yoksun annelerin neden olduğunu söylüyordu. Bu teori uzun yıllar önce çürütülmüştür. Otizmin nedeni anne babanın davranışları ya da ailenin ekonomik düzeyi değildir. Günümüzde otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Aşılar otizme neden olur.
Bilimsel çalışmalarda aşılarla otizm arasında hiçbir bağlantı saptanamamıştır. Hatta aşılara bu sebeple ara verilen ülkelerde o dönemde otizm sıklığında artış görülmüştür.
Otizmli tüm bireylerin özel bir yeteneği vardır.
Otizmli bireyler birbirlerinden farklıdır. Bazı otizmli bireylerin özel bir alanda yeteneğinin olması, diğer otizmli bireylerin de o alanda yetenekli oldukları anlamına gelmez.
Yaşıtlarına göre farklı davranan her çocuk otizmli olabilir.
Her çocuğun sosyal etkileşim ve iletişim kurma şekli aynı hızda ve aynı düzeyde gelişmeyebilir. Bu süreçte çocuğun mizaç özellikleri, zihinsel ve fiziksel gelişimi, çevreden gelen sosyal uyaranların yoğunluğu gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Bazı çocuklar bu etkileşimin sonucunda yaşıtlarının çocuğundan "farklı" ya da "tuhaf" olarak nitelenen ilişki tarzları ya da ilgi alanlarına sahip olabilmektedir. Elbette çevre tarafından her "farklı" ya da "tuhaf" olarak algılanan çocuk otizmli değildir. Ancak anne-babalar çocuklarında yaşıtlarına oranla farklılık olduğunu düşünüyorlarsa bir Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına başvurmalıdır.
Çocuğumu doktora götürürsem, ilaç kullanması önerilecek ve çocuğum bu ilaçlardan zarar görecek.
Otizmde temel tedavi yöntemleri; çocuğun sorun yaşadığı alanlara yönelik eğitim önerileri, aileye verilecek olan destek amaçlı öneriler, duyuların düzenlenmesine ve bedensel aktivitelere dayalı terapileri içermektedir. İlaç tedavileri ancak otizmle birlikte görülebilen davranış ve dikkat sorunları gibi özel eğitimden yarar görülmesine engel olacak bir takım sorunlar söz konusu ise uygulanmakta ve bu tedaviler uygulanmadan önce kullanılması düşünülen ilaçlar hakkında aile her konuda bilgilendirilmektedir.
Fiziksel özelliklerine bakarak birinin otizmli olup olmadığı anlaşılabilir.
Otizmli bireylerin belirli bir fiziksel özellikleri yoktur. Başka bir ifadayle, otizmli bireylerin fiziksel özellikleri değil, davranışları farklıdır. Dolayısıyla birinin fiziksel özelliklerine, yani dış görünüşüne bakarak otizmli olup olmadığına karar verilemez.

Değerli katkılarından dolayı Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan'a teşekkür ederiz.